speaker-photo

Ervin Leko

rukovoditelj Sektora za tržište EP HZHB

Ervin Leko je rođen 1970. godine. Diplomirao je na elektrotehničkom fakultetu u Splitu.

Na početku svog radnog vijeka radio je na poslovima vezanim za proizvodnju električne energije u Javnom poduzeću Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar na raznim pozicijama, od inženjera za održavanje u HE Mostar, rukovoditelja tehničkih poslova, rukovoditelja Centra upravljanja proizvodnjom i na drugim pozicijama unutar elektroprivrede. Za vrijeme svog rada u proizvodnju električne enrgije bio je Task menadžer za projekat SCADA sustav i Telekomunikacije u BiH, za dio koji se odnosi na elektroprivredu. Pored drugih raznih aktivnosti, poebno je potrebno naglasiti da je na razini Bosne i Hercegovine bio je član prvog Tehničkog komiteta za izradu prvog Mrežnog kodeksa i prvih tržišnih pravila za elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine. Nastupao je na mnoštvo stručnih skupova, Sipozijuma i Konferencija u regionu, posebno na temu proizvodnje električne energije i tržišta električne energije. Od 2015. godine obavlja poslove rukovoditelja Sektora za tržište električne energije i u tom vremenu je aktivno učestvovao u niz radnih stručnih skupina na formiranju tržišta električne energije u BiH i šire.

14:30 16:00

Dan 1 Petak, 02. jun

Optimalni energetski miks za budućnost i izazovi integracije OIE

Panel 2