speaker-photo

Miloš Mladenović

direktor SEEPEX A.D.

Miloš Mladenović je diplomirao 1995. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U EPS se zaposlio 1998. godine, radeći u oblasti upravljanja radom sistema u realnom vremenu. Nakon uspostavljanja nezavisnog Operatera prenosnog sistema (JP EMS), počev od 2005. godine igra važnu ulogu u dizajnu i implementaciji procesa deregulacije elektroenergetskog sektora i liberalizacije srpskog tržišta električne energije. Od 2008. godine imenovan je u JP EMS na poziciju Pomoćnika generalnog direktora za upravljanje prenosnim sistemom i tržištem električne energije, dok je 2010. godine imenovan za Izvršnog direktora za upravljanje i tržište el. energije u JP EMS. Od 2012. godine radio je kao Direktor za međunarodne i regulatorne poslove u JP EMS, istovremeno imajući aktivnu ulogu u radu ENTSO-E asocijacije u svojstvu člana ENTSO-E Izvršnog odbora i ENTSO-E Tržišnog komiteta, kao i na poziciji predsedavajućeg Regionalne grupe ENTSO-E za SEE. Sa sveobuhvatnim regionalnim i evropskim iskustvom, on postaje jedan od ključnih činilaca u procesu integracije tržišta električne energije JIE i implementacije Ciljnog modela EU u regionu JIE. Od jula 2015. radi kao generalni direktor SEEPEX-a (Southeast European Power Ekchange), srpskog Operatora tržišta električne energije osnovanog od strane JP EMS i EPEX SPOT. Od decembra 2022. godine imenovan je i za člana Upravnog odbora ADEX grupe, regionalne berze električne energije osnovane putem korporativnog spajanja SEEPEX i BSP (slovenačka berza el. energije). Takođe je član Grupe eksperata za obnovljivu energiju (GERE) osnovane u okviru UNECE Odeljenja za održivu energiju.