speaker-photo

Mr. Željko Marković

Deloitte, Beograd

Željko Marković je stručnjak u oblasti organizacije poslovanja elektroprivrednih preduzeća, tržišta električne energije, oblasti regulacije prenosnog i distributivnog sistema, planiranja i razvoja konvencionalnih i elektrana iz OIE. Željko ima više od 25 godina radnog iskustva u energetici i industriji i 20 godina je radio u oblasti distribucije, prodaje i snabdevanja električne energije kao i u razvoju strateških projekata u okviru Elektroprivrede Srbije i Elektrodistribucije Srbije. U toku svoje karijere je bio direktor EPS Snabdevanja i direktor Direkcije za distribuciju u Elektroprivredi Srbije. Takođe, od 1997. do 2007, Željko je honorarno bio angažovan i na izvođenju nastave studentima energetskog odseka na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učešćem u radnim grupama Vlade Republike Srbije na pripremi nekoliko zakona i podzakonskih akata, uključujući i Zakon o energetici i Zakon o korišćenju OIE, bio je angažovan na izradi regulative i harmonizaciji legislative Srbije sa relevantnom legislativom i regulatornim okvirom Evropske Unije. U toku svoje karijere je tesno sarađivao sa Agencijom za energetiku Republike Srbije i učestvovao u pripremi metodologija za pristup prenosnom i distributivnom sistemu, kao i metodlogiji za garantovano snabdevanje.

Član je IEEE, i nosilac njihove nagrade IEEE Power & Energy Society Chapter Outstanding Engineer Award for 2016, za veliki doprinos oblasti elektroprivrede kao naučni istraživač i rukovodilac. Željko je član Inženjerske komore Republike Srbije, i licenciran je kao odgovorni projektant i odgovorni izvođač za oblasti visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije i oblast srednjeg i niskog napona - električne instalacije. Od 2016. do 2023, Željko je bio član Komisije za izdavanje infrastrukturnih licenci u Ministarstvu građevinarstva, transporta i infrastrukture. Željko je svoju karijeru u Deloitte započeo 2017. godine, i trenutno radi kao viši rukovodilac u sektoru za konsalting i kao Deloitte-ov lider za energetiku, resuruse i industriju za klaster Centralna Evropa – jug koji obuhvata sledeće države: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Kosovo*. Željko je magistar elektrotehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

16:15 17:15

Dan 1 Petak, 02. jun

Trendovi i prespektive primjene baterija u elektroenergetskim sistemima

EPCG NET u fokusu: