speaker-photo

Doc. dr Tomislav Rajić

Elektrotehnički fakultet, Beograd

Tomislav Rajić rođen je 1989. godine u Beogradu. Diplomirao je, masterirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 2013. godine do 2014. godine radio je u Elektrotehničkom Institutu Nikola Tesla u Centru za elektromerenja. Od januara 2014. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu najpre kao saradnik u nastavi, zatim kao asistent i trenutno se nalazi u zvanju docenta. Učesnik je na izradi velikog broja elborata, studija i projekata. Autor je više radova publikovanih u časopisima sa SCI liste, domaćim časopisima, zbornicima međunarodnih, regionalnih i domaćih konferencija. Član je udruženja CIGRE Srbija u komitetima A3 i D1 gde obavlja i funkciju sekretara. Takođe je i član Instituta za standardizaciju Srbije u komisiji N081. Ima položene stručne ispite za izrade tehničke dokumentacije iz uže stručnih oblasti elektroenergetske instalacije i elektromotorni pogoni odnosno proizvodnja i prenos električne energije.

16:15 17:15

Dan 1 Petak, 02. jun

Trendovi i prespektive primjene baterija u elektroenergetskim sistemima

EPCG NET u fokusu: