speaker-photo

Francesco Corbo

regionalni rukovodilac Energy Europe za zapadni Blakan 6 i Hrvatsku, EBRD

Francesco Corbo je radni odnos u EBRD banci zasnovao u maju 2006. kao viši savjetnik WBLEF Skopje (za područje Sjeverne Makedonije, Kosova i Crne Gore), a od 2010. je član tima Sektora za energetiku u EBRD sa fokusom na obnovljive izvore energije i investicije  u kompanije u državnom vlasništvu. Trenutno je angažovan na poziciji regionalnog menadžera za zemlje Zapadnog Balkana i Hrvatsku rukovodeći timom koji se bavi ulaganjem u obnovljive izvore i podsticanjem realizacije zelene agende na regionalnom nivou.

Stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste za primijenjenu ekonomiju, spec.za finansije, na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, kao i zvanje magistra na programu Evropske studije i međunarodni odnosi, Univerzitet La Sapienza, Rim, Italija.

11:00 12:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Implementacija i finansiranje projekata u sektoru obnovljivih izvora energije

Panel 3