speaker-photo

Pablo Obrador Alvarez

rukovodilac odjeljenja za energiju i prenos za jugoistočnu Evropu i Tursku, Kfw

G. Pablo Obrador se nalazi na čelu Sektora za energetiku i saobraćaj za jugoistočnu Evropu i Tursku u KfW razvojnoj banci. Diplomirao je ekološke nauke na Univerzitetu Alfonso X El Sabio u Madridu, Španija, dok je zvanje magistra u oblasti politike zaštite životne sredine i javnog upravljanja stekao na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, Njemačka. Profesionalnu karijeru je započeo kao lice nadležno za analizu klimatskih projekata i investicija u klimu u Aziji i Latinskoj Americi, u kompaniji First Climate d.o.o. sa sjedištem u Frankfurtu koja se bavi pružanjem savjetodavnih usluga u oblasti investiranja u klimu. U periodu 2007 - 2008. godine nalazio se na čelu Sektora za područje Latinske Amerike kompanije First Climate sa sjedištem u Santjago de Čileu. 2008. godine postao je član Klimatskog fonda njemačke državne KfW banke, koji se nalazi u sjedištu KfW-a u Frankfurtu. Nakon trogodišnjeg radnog iskustva na poziciji menadžera projekta odgovornog za portfolio Klimatskog fonda KfW-a u Latinskoj Americi, prelazi u KfW razvojnu banku gdje upravlja energetskim portfoliom u okviru njemačke finansijske saradnje sa Meksikom. Na ovoj poziciji dao je doprinos strukturiranju različitih finansijskih programa koji za cilj imaju promociju energije iz obnovljivih izvora i energetske efikasnosti, uglavnom u saradnji sa multilateralnim i domaćim razvojnim bankama. Funkciju direktora regionalnog predstavništva KfW banke za Meksiko, Nikaragvu i Kostariku, sa sjedištem u Meksiko Sitiju, vršio je u periodu 2013 - 2017. godine. Od 2018. godine nalazi se na čelu Sektora za energetiku i saobraćaj za jugoistočnu Evropu i Tursku u KfW razvojnoj banci, u sjedištu KfW banke u Frankfurtu na Majni, Njemačka.

11:00 12:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Implementacija i finansiranje projekata u sektoru obnovljivih izvora energije

Panel 3