speaker-photo

Ivan Asanović

izvršni direktor CGES

Na čelu CGES-a, kompanije sa velikim potencijalom, koja je prepoznata kao lider u svojoj oblasti ne samo u državi već i šire, je Ivan Asanović,  inženjer elektrotehnike, sa respektivnim iskustvom iz oblasti energetike,  koji  je i do sada iskoristio  brojne  šanse koje su mu se ukazale na putu progresa ovog energetskog društva, i to ne samo u dijelu investicionog zamaha, već i kada su u pitanju korporativne vrijednosti u cjelosti. Poslovanje naše kompanije u periodu koji je iza nas, koje nam je uostalom omogućilo povezivanje naše misije i vizije sa strateškim ciljevima, obilježila je uspješnost na nivou svih sektora Društva. Nastavili smo sa jačanjem liderske pozicije u državi i šire, realizovali kapitalne investicione projekte, odgovorili svim izazovima, nastavili sa ulaganjima na jačanju perfomansi prenosne mreže.

Ivan Asanović rođen je 1982. godine u Podgorici. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gde je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike – odsjek energetika i automatika.

Profesionalno iskustvo započeo je 2005.godine u internacionalnoj građevinskoj kompaniji „CYVAS General Trade LTD“ – Kipar. Svoj radni angažman u Elektroprivredi Crne Gore – FC „Prenos“ započeo je 2006. na poziciji inženjera za održavanje trafostanica u Službi za održavanje. Od 2009. radio je kao glavni inženjer za održavanje trafostanica.

Od 2010. učestvuje na realizaciji međunarodnog investicionog projekta podmorske interkonekcije Crna Gora-Italija. Od 2011. do 2019. bio je na poziciji šefa Službe za sekundarne i informacione sisteme, a od septembra 2021. godine vrši funkciju izvršnog direktora CGES-a.

Član je Inženjerske komore Crne Gore, nacionalnog i pariskog komiteta CIGRE.

12:15 13:30

Dan 2 Subota, 01. Jun

Integracija tržišta električne energije i uspostavljanje CBAM mehanizma

Panel 4