speaker-photo

Prof.dr.sc. Ranko Goić

Fractal d.o.o. Split

Prof. dr.sc. Ranko Goić rođen je u Supetru na otoku Braču 1969. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na smjeru elektrotehnika/elektroenergetika (1992., 1997., 2002. g.). Nakon diplomiranja zapošljava se na istom Fakultetu na Zavodu za elektroenergetiku gdje i danas radi, u statusu redovnog profesora.

Istovremeno od 1994.g. je osnivač suvlasnik tvrtke Fractal d.o.o. koja se primarno bavi inženjeringom i konzaltingom na poslovima razvoja, pripreme izgradnje, ugovaranja, izgradnje i pogona obnovljivih izvora energije (vjetroelektrana i sunčanih elektrana) u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Madžarskoj, Izraelu, Španjolskoj i još nekoliko EU država.

Područja znanstvenog i stručnog rada obuhvaćaju analizu i planiranja rada i izgradnje prijenosnih i distribucijski električnih mreža, modeliranje, simulacija, optimizacija i ekonomika rada elektroenergetskog sustava, obnovljive izvore energije, te tržište električne energije. Objavio je više od 30 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u CC bazama, te brojne ostale stručne i znanstvene radove.

14:30 16:00

Dan 1 Petak, 02. jun

Optimalni energetski miks za budućnost i izazovi integracije OIE

Panel 2