speaker-photo

Jelena Matejić

generalni menadžer Elektromreže Srbije AD (tbc) Miloš Mladenović, direktor SEEPEX A.D.