speaker-photo

Jovana Joksimović

pomoćnik ministra rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima

Više od 15 godina iskustva u upravljanju velikim infrastrukturnim projektima, pripremi projektne dokumentacije u skladu sa EU procedurama; dizajn i sprovođenje obuka u oblastima pripreme projekata i Jedinstvene projektne linije. Poznavanje srpskog i evropskog zakonodavstva u oblasti otpada, vode i drugih ekoloških podsektora, energije, socijalne i digitalne infrastrukture sa razumevanjem svih zahteva postavljenih Zakonom o planiranju i izgradnji, kao što su tehnički uslovi, odobrenja i dozvole. Iskustvo u planiranju i programiranju međunarodne razvojne pomoći i EU fondova i procesu odabira izvodljivih i zrelih infrastrukturnih projektnih shema za budući razvoj. Savetodavna podrška relevantnim ministarstvima u razvoju politika i relevantnih nacionalnih strateških dokumenata. Rad na tumačenju i usklađivanju propisa o predpristupnoj pomoći sa nacionalnim pravnim okvirom (kao što su pitanja sufinansiranja i poboljšanje nacionalnog godišnjeg planiranja budžeta). Kao licencirani inženjer u Srbiji (Komora inženjera), ima bogato iskustvo u realizaciji infrastrukturnih projekata, kako kao odgovorni inženjer koji radi na pripremi tenderske dokumentacije i praćenju realizacije projekata u skladu sa ugovornim obavezama, tako i kao nadzorni inženjer odgovoran za kontrolu izvedenih radova (kvalitet, kvantitet, tehnologija izvođenja), finansijsko praćenje radova i praćenje napretka u realizaciji projekata.

14:00 15:15

Dan 1 Petak, 31. maj

Značaj i uloga EU u kreiranju investicionog ambijenta u regionu

Panel 1