speaker-photo

Mladen Apostolović

senior portfolio menadžer EFT

Mladen Apostolović je viši voditelj portfelja i maloprodaje u Energy Financing Team (EFT), kompaniji specijalizovanoj za trgovinu energijom. Rođen je 1975. godine, a diplomirao je i magistrirao elektrotehniku na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu. Njegova profesionalna karijera uključuje rad na razvoju i upravljanju portfeljima energije, sa posebnim fokusom na tržišta Balkana i Jugoistočne Evrope.

11:00 12:15

Dan 2 Subota, 01. Jun

Tržišne premije i razvoj PPA ugovora u regionu

Panel 3