speaker-photo

Naida Taso

ekspert za obnovljivu energiju u Sekretarijatu Energetske zajednice, Austrija

Gđa Naida Taso ima više od deset godina međunarodnog radnog iskustva u oblasti obnovljive energije, održivog razvoja, energetskog modeliranja i elektroenergetskih tržišta. Trenutno obavlja funkciju eksperta za obnovljivu energiju u sektoru za Evropski Zeleni dogovor (EU Green Deal Unit) pri Sekretarijatu Energetske zajednice, i odgovorna je za sve aktivnosti koje se odnose na obnovljivu energiju. Njen rad prvenstveno je fokusiran na pružanje podrške ugovornim stranama Energetske zajednice u njihovim naporima na transponovanju i implementaciji pravne tekovine Evropske unije, a što podrazumijeva aktivnosti na izradi tržišnih shema podrške, sistema za garanciju porijekla, sopstvenu potrošnju, korporativnih ugovora o kupoprodaji energije (PPAs), itd. Prethodno je radila u Međunarodnoj agenciji za obnovljive izvore energije (IRENA).

Gđa Taso je magistrirala elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i sertifikovani je ekspert u oblasti finansiranja klimatskih i obnovljivih izvora energije, a završila je Frankfurtsku školu za finansije i menadžment.

 

16:30 17:45

Dan 1 Petak, 31. maj

Pravedna tranzicija i implementacija projekata iz OIE

Panel 2