speaker-photo

Giacomo Donnini

direktor za međunarodni razvoj i kapitalne projekte, TERNA

Đakomo Donini je uspešan italijanski inženjer i izvršni direktor, trenutno na poziciji izvršnog potpredsednika za velike projekte i međunarodni razvoj u kompaniji Terna Group, koja upravlja italijanskom elektroenergetskom mrežom. Rođen je u Firenci 1969. godine, a diplomirao je mašinstvo na Univerzitetu u Firenci 2003. godine​.

Pre nego što se pridružio kompaniji Terna 2018. godine, Donini je obavljao značajne funkcije u drugim kompanijama, uključujući pozicije finansijskog direktora u Ital Gas Storage i 9Ren​ (The Official Board)​. U kompaniji Terna je prvo bio na poziciji šefa za planiranje mreže i interkonekcije, a kasnije je unapređen na poziciju šefa za strategiju, razvoj i rad sistema. Na trenutnoj poziciji nadgleda velike međunarodne projekte i razvojne inicijative, doprinoseći strateškoj ekspanziji i tehnološkom napretku kompanije​.

14:00 15:15

Dan 1 Petak, 31. maj

Značaj i uloga EU u kreiranju investicionog ambijenta u regionu

Panel 1