speaker-photo

Remon Zakaria

šef kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori

Remon Zakaria je imenovan za šefa kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori u novembru 2021. godine. Tokom 12 godina rada u EBRD Remon je obavljao nekoliko menadžerskih i tehničko/bankarskih pozicija u timu za energetsku efikasnost i klimatske promjene (E2C2), u sjedištu banke (London) i Istanbulu. Na poziciji koju je prethodno obavljao, u regionu Zapadnog Balkana intenzivno je bio angažovan na poslovima osmišljavanja mehanizama finansiranja, reformi politike i promocije donatorskog sufinansiranja u okviru Evropske unije, a u sklopu Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP).

Prije angažmana u EBRD-u, Remon je radio za nekoliko međunarodnih konsultantskih i inženjerskih kompanija na tehničkim i menadžerskim pozicijama, sarađivao sa klijentima iz privatnog sektora kao i sa međunarodnim finansijskim institucijama na poslovima strukturiranja i implementacije investiranja u energetsku efikasnost i izvore obnovljive energije. Završio je osnovni (BSc) i master studij (MSc) iz energetskog inženjeringa na Politehničkom univerzitetu u Milanu (Italija).

14:00 15:15

Dan 1 Petak, 31. maj

Značaj i uloga EU u kreiranju investicionog ambijenta u regionu

Panel 1