speaker-photo

Petar Đokić

ministar energetike i rudarstva RS
Petar Đokić je rođen 1961. godine u Brčkom gde je završio osnovnu školu. Srednju školu Ministarstva unutrašnjih poslova završio je 1980. godine u Sarajevu, a Ekonomski fakultet 1991. godine u Beogradu.
Petar Đokić je karijeru započeo odmah nakon srednje škole, 1980. godine u Centru javne bezbednosti Brčko. Pred početak rata osnovao je firmu „Intermarket“ koja se bavi unutrašnjim i spoljnotrgovinskim prometom. Od 1993. godine bio je zaposlen u Opštini Brčko, a godinu dana kasnije radio je u Komesarijatu za izbegla i raseljena lica Republike Srpske.
14:00 15:15

Dan 1 Petak, 31. maj

Značaj i uloga EU u kreiranju investicionog ambijenta u regionu

Panel 1