speaker-photo

Aleksandra Kiković

menadžerka programa UNDP

Aleksandra Kikovic je vođa tima za inkluzivnu zelenu ekonomiju u UNDP Crna Gora. Sa stručnim iskustvom u oblasti održivog razvoja i unapređenja životne sredine, pokretač je inicijativa koje se odnose na zelenu tranziciju. Aleksandra je stekla zvanje Bečelor ekonomije i ima 25 godina profesionalnog iskustva. Tokom karijere, bila je uspješna u izradi i realizaciji strategija, vođa interdisciplinarnih timova u realizaciji projekata iz oblasti održivog razvoja u sektorima kao što su urbani razboj, turizam, socijalno staranje, energetika. Zahvaljujući svojim izuzetnim komunikacionim sposobnostima i globalnom doprinosu, Aleksandra je bila govornik na mnogim međunarodnim konferencijama i forumima. Ostaje posvećena unapređenju održivog razvoja i uvođenju pozitivnih promjena u Crnoj Gori i šire.

14:00 15:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Regioni uglja u tranziciji– Da li tranzicija može biti pravedna za sve?

Panel 4