speaker-photo

Milka Mumović

energetska ekspertkinja, Sekretarijat Energetske zajednice

Milka Mumović je diplomirani ekonomista sa iskustvom u poslovanju energetskih subjekata, regulaciji energetskog setora i energetskoj politici. Radila je u Elektroprivredi Republike Srpske na projektima rekonstrukcije i restrukturiranja , u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske na poslovima tarifa i tržišta, a od 2009. godine u Sekretarijatu Energetske zajednice na poslovima iz oblasti elektroenergetike i energetske statistike.
Kao stručnjak za ekonomiku elektroenergetskog sektora, bavi se analiziranjem spektra različitih instrumenata energetske politike, od analize tržišta, regulisanja troškova i tarifa do sistema poreza i naknada, subvencija u sektoru uglja i mehanizma za određivanje cena ugljenika.
Pored toga, ona koordinira aktivnosti Koordinacione grupe ECDSO-E, koja predstavlja platformu za saradnju operatora distributivnih sistema u Energetskoj zajednice

14:00 15:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Regioni uglja u tranziciji– Da li tranzicija može biti pravedna za sve?

Panel 4