speaker-photo

Alicia Matilda Lubrani

šefica marketinga i korporativnih komunikacija AXPO

ALICIA MATILDA LUBRANI, glavna direktorica marketinga u kompaniji Axpo Italija i čelnik digitalne poslovne jedinice Pulsee

Alicia Lubrani je glavna direktorica marketinga u kompaniji Axpo Italija i na čelu je digitalne poslovne jedinice Pulsee. Alicia je započela karijeru u Londonu, u Times International-u, nakon čega se preselila u Italiju i upravljala udruženjem dva italijanska payTV brenda (StreamTV i Tele+) koje je osnovala SKY Italija.  Prethodno je bila direktorica marketinga i komunikacija u poslovno-interaktivnoj organizaciji. Zatim je 2011. godine prihvatila novi izazov i kao direktor marketinga i komunikacija u vodećoj tehnološkoj kompaniji, Samsung, bila zadužena za upravljanja potrošačkom elektronikom i IT proizvodima. Danas, u Axpo-u svojim iskustvom u pomenutim inovativnim i naprednim industrijama stremi unošenju promjene u energetski sektor primjenom novih digitalnih procesa i inovativne Pulsee platforme.

Alicia je suosnivač Pulsee-a koji je pokrenut u oktobru 2029. kao nova energetska i gasna 100% digitalna, zelena, bez papira i rodno neutralna platforma zamišljena da ubrza energetsku tranziciju u Italiji i potpuno odgovori potrebama potrošača u smislu UX i UI. Jedinstvena, tehnološka platforma koja u stvarnom vremenu transformiše iskustvo sa pretplatom u jednostavan, brz i prijatan momenat. Misija PULSEE-a je da osnaži ljudsku energiju a njihov život i svijet učini boljim, inkluzivnijim i održivijim mjestom.