speaker-photo

Ivan Bulatović

izvršni direktor EPCG

Ivan Bulatović je rođen 1979. godine u Podgorici. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Profesionalni angažman je započeo u EPCG (2004–2009), gdje je radio kao inženjer za relejnu zaštitu, da bi, nakon izdvajanja Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) u zasebno akcionarsko društvo, obavljao poziciju glavnog inženjera za relejnu zaštitu i ispitivanje (2009-2013). U periodu od 2014. do 2018. bio je izvršni direktor CGES-a, a potom pomoćnik izvršnog direktora za razvoj, pomoćnik direktora elektroprenosa, zatim i pomoćnik izvršnog direktora za međunarodnu i institucionalnu saradnju (2018-2019). Nakon toga preuzeo je funkciju izvršnog direktora u Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO). Uporedo sa tim, obavljao je funkcije predsjednika Skupšine i člana Nadzornog odbora Sigurnosnog koordinacionog centra (2015-2018), predsjednika Odbora za energetiku i rudarstvo Privredne komore Crne Gore (od 2023) i člana Odbora direktora kompanije Terna Crna Gora (od 2022).

13:30 14:00

Dan 1 Petak, 31. maj

Svečano otvaranje-pozdravni govori (Kongresna sala hotela Avala)

12:15 13:30

Dan 2 Subota, 01. Jun

Integracija tržišta električne energije i uspostavljanje CBAM mehanizma

Panel 4