speaker-photo

Dušan Živković

Generalni direktor EPS

Dušan Živković

  1. d. generalnog direktora EPS AD

 

Rođen je 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, sa najvišom ocenom. Poseduje više od 30 godina radnog iskustva na poslovima investicija, finansiranja, inženjeringa, projektovanja energetskih sistema, sistema za upravljanje i njihovoj implementaciji na raznim objektima u „Elektroprivredi Srbije“.

Profesionalnu karijeru započeo u Jugel Inženjeringu na poslovima izgradnje Nacionalnog Dispečerskog Centra. Aktivno je učestvovao u pripremi dugoročnih planova investicija i razvoja i  radio je na brojnim projektima revitalizacija opreme na površinskim kopovima, termoelektranama, hidroelektranama, prenosnoj i distributivnoj mreži, projektima zaštite životne sredine, razvoja OIE, energetskoj efikasnosti, ali i na stvaranju uslova da se u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama obezbede neophodna sredstva za finansiranje projekata. Tokom karijere ostvario je značajne kontakte i sa velikim brojem međunarodnih institucija i kompanija u energetskom sektoru.

Uz odlično poznavanje savremenih informacionih tehnologija, pored engleskog služi se ruskim i francuskim jezikom, a završio je i više različitih obuka na temu menadžmenta i finansija, upravljanja ljudskim resursima i upravljanja projektima.

16:30 17:45

Dan 1 Petak, 31. maj

Pravedna tranzicija i implementacija projekata iz OIE

Panel 2