speaker-photo

Artur Lorkowski

direktor Energetske zajednice
13:30 14:00

Dan 1 Petak, 31. maj

Svečano otvaranje-pozdravni govori (Kongresna sala hotela Avala)

14:00 15:15

Dan 1 Petak, 31. maj

Značaj i uloga EU u kreiranju investicionog ambijenta u regionu

Panel 1