speaker-photo

Nikolina Kažić

SEE CAO
12:15 13:30

Dan 2 Subota, 01. Jun

Integracija tržišta električne energije i uspostavljanje CBAM mehanizma

Panel 4