speaker-photo

Ivan Koprivica

izvršni direktor za tehničke poslove MHERS

Ivan Koprivica je rođen 21.10.1986. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Trebinju. Poslije završene srednje škole upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, smjer Elektroenergetski sistemi, na kome je stekao zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva. Master tezu odbranio je 2012. godine.
Zaposlen u MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP Trebinje od 01.04.2012. godine. U Matičnom preduzeću je radio na poslovima: samostalni dispečer, vodeći dispečer, šef službe za upravljanje proizvodnjom, glavni inženjer za investiciono održavanje, šef službe za odnose sa regulatorima i međusobne ekonomske odnose.
Na funkciju izvršnog direktora za tehničke poslove imenovan je 12.04.2022. godine.
Govori engleski jezik.
Oženjen je, otac jednog djeteta.

12:00 13:30

Dan 1 Petak, 02. jun

Odgovor na energetsku krizu u regionu i EU

Panel 1