speaker-photo

Blagoj Gajdardžiski

direktor razvoja i investicija ESM

Blagoj Gajdardžiski, inženjer sa više od 28 godina iskustva u oblasti distribucije, prenosa i proizvodnje električne energije.

Iskusni specijalista sa dokazanom istorijom rada u komunalnoj industriji. Vješt u pregovorima, elektroenergetskim sistemima, energetici, elektranama i obnovljivoj energiji. Snažan profesionalac sa diplomom inženjera, fokusiran na prenos i distribuciju električne energije sa Univerziteta Svetog Kirila i Metodija u Skoplju. Rukovodilac je Sektora za razvoj i investicije u AD ESM – Skoplje, od maja 2018. Gajdardžiski je član Međunarodnog saveta CIGRE za velike električne sisteme.

12:00 13:30

Dan 1 Petak, 02. jun

Odgovor na energetsku krizu u regionu i EU

Panel 1