speaker-photo

Miroslav Tomašević

v.d. direktor EPS

Miroslav Tomašević, EPS. Rođen je 1966. godine i diplomirani je inženjer elektrotehnike. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2009. godine je član Tima za harmonizaciju sa standardima Evropske unije u oblasti rudarstva u delu elektrotehnike.Od 2013. do 2015. godine Miroslav Tomašević je bio direktor za unapređenje sistema u PD „Termoelektrane Nikola Tesla“, a tokom 2015. i 2016. godine bio je prvi čovek Kancelarije za transformaciju u JP EPS. Od 2016. do maja 2021. godine Tomašević je obavljao poslove direktora Sektora za realizaciju novih objekata i sredstava u TE, HE i OIE. Od maja do decembra 2021. godine bio je prvi čovek za proizvodnju energije u ogranku „TE-KO Kostolac“, a od decembra 2021. do marta 2022. izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije u JP EPS. Odlukom Vlade Srbije 3. marta 2022. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”

12:00 13:30

Dan 1 Petak, 02. jun

Odgovor na energetsku krizu u regionu i EU

Panel 1