speaker-photo

Marko Čelebić

Izvršni pomoćnik Upravnog odbora NLB banke u CG i direktor Sektora za poslovanje sa pravnim licima u CG

Marko Čelebić, Izvršni asistent upravnog odbora i rukovodilac Sektora za korporativno upravljanje  mala i srednja preduzeća, NLB Banka a.d. Podgorica, Crna Gora. Takođe je  savjetnik upravnog odbora (glavni marketing menadžer) &          rukovodilac Sektora za korporativn. Marko ima bečelor diplomu iz finansija sa Ekonomskog fakulteta na  Univerzitetu u Ljubljani.

Iskustvo u bankarstvu sa više od 10 godina, od         različitih zadataka i odgovornosti u okviru Sektora za međunarodno korporativno upravljanje, do pozicije  izvršnog direktora kompanije sa portfolijom u vrijednosti od 45 miliona eura.
U periodu od avgusta 2015. do decembar 2021. bio je član Odbora direktora Tara hotel d.o.o., Budva, Crna Gora. Takođe Marko je bio regionalni menadžer Ljubljanske banke, kao vođa tima za portfolio u vrijednosti od približno 500 miliona eura; koje je podrazumijevalo rukovođenje timom zaduženim za najkompleksnija pitanja/ pitanja od značaja iz opsega sporednih poslovnih aktivnosti cjelokupne NLB Grupe, sa posebnim akcentom na tržišta ex-Yu zemalja

11:00 12:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Implementacija i finansiranje projekata u sektoru obnovljivih izvora energije

Panel 3