speaker-photo

Mitja Tašler

pomoćnik direktora TE Šoštanj, HSE

Mitja Tašler je u periodu od 1999. do 2010. bio angažovan kao nadzorno lice elektro struke na nekoliko ekoloških projekata u okviru elektroenergetskog sektora. Od 2010. do 2011. je bio menadžer projekta u elektrani Trbovlje, a od 2011.do 2013. član tima za puštanje u rad agegata 6 u termoelektrani Šoštanj u svojstvu COMM projekt menadžera, te zamjenik šefa gradilišta u okviru članice ROP grupe. Od 2013. do 2017. je bio angažovan u Alstom/GE kao operativni rukovodilac tokom puštanja u rad, probnog rada i garantnog perioda za agregat 6 u elektrani Šoštanj. Od 2017. do 2019., bio je na poziciji operativnog rukovodioca u elektrani Šoštanj. U periodu od 2019. do novembra 2022., bio je na poziciji generalnog direktora, a od novembra 2022. do danas zamjenik izvršnog direktora u TE Šoštanj. Stekao je znanja koja se odnose na proces desulfurizacije, termoelektrane i cementare, montažu, puštanje u rad i rad termoelektrana, gasnih turbina i cjevovoda, rad i nadzor u rizičnim područjim, kao i na rad i održavanje termoelektrana i toplana. Takođe, posjeduje iskustva koja se tiču projekata, puštanja u rad, kao i rukovođenja kompanijama. Bio je i član nacionalne grupe za izradu strategije o postepenom ukidanju upotrebe uglja.

14:00 15:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Regioni uglja u tranziciji– Da li tranzicija može biti pravedna za sve?

Panel 4