speaker-photo

Nikola Rovčanin

izvršni direktor EPCG

Nikola Rovčanin je rođen 13. jula 1984. godine u Pljevljima. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Obavljao je niz odgovornih funkcija. Od 2014. godine odbornik je u Skupštini opštine Pljevlja. Od 2009. godine zaposlen je u d.o.o. ,,Vodovod“ Pljevlja, gdje je obavljao poslove pravnog referenta, sekretara Upravnog odbora, rukovodioca Sektora za opšte, pravne i kadrovske poslove i savjetnika za pravne poslove. Više od deceniju zastupa preduzeće pred sudovima i državnim organima. Bio je aktivan u sindikalnim organizacijama na državnom i lokalnom nivou.

11:30 12:00

Dan 1 Petak, 02. jun

Svečano otvaranje-pozdravni govori (Kongresna sala hotela Avala)

14:00 15:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Regioni uglja u tranziciji– Da li tranzicija može biti pravedna za sve?

Panel 4