speaker-photo

Prof. dr Nikola Rajaković

predsjednik Saveza energetičara

Prof. dr Nikola Rajaković je decenijama predavao predmete iz elektroenergetskih sistema na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Rukovodio je kao mentor pri izradi više od 150 diplomskih radova, preko 25 magistarskih teza, a bio je i mentor pri izradi 14 doktorskih disertacija.

Bio je prodekan Elektrotehničkog fakulteta, predsednik Upravnog odbora JP TE "Kostolac" i predsednik Upravnog odbora JP Elektroprivreda Srbije u periodu od 2002. do 2004. godine.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike je bio od 2008. godine do 2011. godine. Za vreme trajanja ovog mandata u Srbiji je uveden tarifni sistem kojim se podsticalo intenzivnije korišćenje obnovljivih izvora energije.

Prof. dr Nikola Rajaković bio je konsultant Svetske banke.

Aktuelni je predsednik je Saveza energetičara u Srbiji, vodeće stručne organizacije u energetici od 2004. godine  i konsultant na energetskim projektima, dominantno na projektima obnovljivih izvora energije.

 

11:30 12:00

Dan 1 Petak, 02. jun

Svečano otvaranje-pozdravni govori (Kongresna sala hotela Avala)

12:00 13:30

Dan 1 Petak, 02. jun

Odgovor na energetsku krizu u regionu i EU

Panel 1

16:15 17:15

Dan 1 Petak, 02. jun

Trendovi i prespektive primjene baterija u elektroenergetskim sistemima

EPCG NET u fokusu: