Jovana Joksimović

pomoćnik ministra rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima