speaker-photo

Yngve Engstroem

šef Odjeljenja za saradnju, Delegacija EU u CG

Ingve Engstrom se nalazi na poziciji šefa Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori od septembra 2021. godine, u okviru koje vrši nadzor programiranja instrumenata i implementacije pretpristupne podrške EU.

Nakon profesionalnog angažmana u državnoj upravi Švedske, g. Engstrom je 1996. godine počeo sa radom u Evropskoj komisiji, gdje je obavljao različite menažderske funkcije koje se tiču politike proširenja i Zapadnog Balkana.

Engstrom radi pri Delegaciji EU u Srbiji, Albaniji i Turskoj, a nalazi se na čelu Sektora za regionalnu saradnju Zapadnog Balkana i Turske u okviru Generalnog direktorata za proširenje.

11:00 12:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Implementacija i finansiranje projekata u sektoru obnovljivih izvora energije

Panel 3